2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

20.02.2019 od 14:30 do 17:30 hod.

PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Organizuje

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší