Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Kedy: 27.11.2019 od 14:30 do 17:30 h

Kde: PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus)

Prednášky

Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy
RNDr. Katarína Benková

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava
Ing. Michal Červeň

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave