2018/12/19 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

19.12.2018 od 14:30 do 17:30 hod.

PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-Plus

Organizuje

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte alebo .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší