Geovedy 2023

2023/01/18 Prednáška Aktuálna ekovýchova v DAPHNE

Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie, skúsenosti a výzvy
Prednášajúci: Mgr. Jana Menkynová
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava

2023/02/15 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Ďaleké výhľady  – kedy „začínajú“ a kde „končia“
Prednášajúci: RNDr. Dalibor Výberči
spoluzakladateľ a redaktor portálu Na obzore (naobzore.net)

Putovanie Nepálom
Prednášajúci: RNDr. Ján Košiar
cestovateľ a dobrodruh

2023/03/29 Prednáška Fenomény krasu Malých Karpát

Fenomény krasu Malých Karpát
Prednášajúci: RNDr. Alexander Lačný, PhD.
PriF UK, Katedra geológie a paleontológie