Geovedy 2023

2023/01/18 Aktuálna ekovýchova v DAPHNE

Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie, skúsenosti a výzvy
Prednášajúci: Mgr. Jana Menkynová
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava

2023/02/15 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Ďaleké výhľady  – kedy „začínajú“ a kde „končia“
Prednášajúci: RNDr. Dalibor Výberči
spoluzakladateľ a redaktor portálu Na obzore (naobzore.net)

Putovanie Nepálom
Prednášajúci: RNDr. Ján Košiar
cestovateľ a dobrodruh

2023/03/29 Fenomény krasu Malých Karpát

Fenomény krasu Malých Karpát
Prednášajúci: RNDr. Alexander Lačný, PhD.
PriF UK, Katedra geológie a paleontológie

2023/04/19 Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody

Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Geologický odbor
Banská Bystrica

2023/05/31 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Záhada predĺžených lebiek
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na ZŠ a SŠ
prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

2023/09/20 Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave
RNDr. Eva Nelišerová, RNDr. Anna Ďurišová
SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava