Prednáška Zemetrasenie na východnom Slovensku 9.októbra 2023.

22.11.2023 15:00 – 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams. Pripojte sa na https://lnk.sk/fqxu
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-AMOS

Zemetrasenie na východnom Slovensku 9.októbra 2023.
Môžeme sa cítiť bezpečne?

RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

Severnú časť Zemplína a Šariša v Prešovskom kraji zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo nezanedbateľné škody na majetku. Vedecký kolektív ÚVZ SAV a FMFI UK v Bratislave od prvých momentov mapoval situáciu nielen z počítačových údajov seizmických staníc, ale pracoval aj v teréne a poskytol prvé interpretácie o zemetrasení. Z analýzy seizmických záznamov, meraní na mieste, dokumentovania škôd a predbežného vyhodnotenia vyše 2 600 poslaných makroseizmických dotazníkov je zrejmé, že išlo o najväčšie zemetrasenia na  Slovensku od roku 1930, na východnom Slovensku je porovnateľné s javom v roku 1914. Súčasné zemetrasenie malo lokálne magnitúdo 4,9. Z analýz sa momentálne určuje makroseizmická intenzita, nakoľko v epicentrálnej oblasti presiahla 7° Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu