Prednáška Fenomény krasu Malých Karpát

29.3.2023 15:00 – 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams  
Pripojte sa o 14:58 na link: https://lnk.sk/ogms

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
miestnosť B1-AMOS

Fenomény krasu Malých Karpát

RNDr. Alexander Lačný, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
email alexander.lacnyuniba.sk

Malé Karpaty si z pohľadu geológie prešli dlhou a náročnou cestou. Procesy, ktoré ich formovali sa ostro vpísali do zložitosti, ale zároveň aj výnimočnosti Malokarpatského krasu. Tá spočíva v rôznorodosti a speleogenéze jednotlivých jaskýň a povrchových krasových  javov. Kras je tu viazaný do ôsmich krasových území (Devínsky kras, Borinský kras, Cajlanský kras, Kuchynsko-orešanský kras, Plavecký kras, Smolenický kras, Dobrovodský kras a Čachtický kras). Krasové oblasti tvoria až tretinu územia geomorfologického celku Malých Karpát, evidovaných je tu viac ako 360 jaskýň a 650 závrtov (krasových jám).

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu