Prednáška Ochrana prírody a krajiny v európskom kontexte

13.12.2023 od 15:00 do 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams. Pripojte sa na https://lnk.sk/fkqm
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Ochrana prírody a krajiny v európskom kontexte

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny

Slovenská republika je súčasťou európskeho priestoru a EÚ a aj vzhľadom k tomu implementovala do svojej legislatívy potrebné smernice týkajúce sa ochrany prírody a krajiny. Dozviete sa čo je NATURA 2000, aký má význam a aké chránené územia sú jej súčasťou.

Plagát

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

https://www.geologickaspolocnost.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu