Prednášky geovedy

15. 2. 2023  15:00 – 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Pripojte sa na https://lnk.sk/emm0

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
miestnosť B1-PLUS

Ďaleké výhľady  – kedy „začínajú“ a kde „končia“

RNDr. Dalibor Výberči
spoluzakladateľ a redaktor portálu Na obzore (naobzore.net)

Spozorovať veľmi vzdialené prvky krajiny, typicky obzory ďalekých hôr, v sebe vždy skrývalo určitú dávku fantastiky, pretože dané objekty „tam“ po väčšinu času skrátka „nie sú“. Môcť dohliadnuť z konkrétneho bodu skutočne ďaleko si vyžaduje existujúci súlad početných faktorov, medzi ktorými hrajú prím geomorfologické a meteorologické. Pozornosť upriamime predovšetkým na identifikáciu vhodných miest a podmienok pre úspešné diaľkové pozorovanie, praktické rady a skúsenosti priamo „z terénu“, a popritom tiež predstavíme mnohé pozoruhodné ďalekovýhľadové scenérie, ktoré možno zhliadnuť a zdokumentovať z územia Slovenska a blízkeho okolia.

Putovanie Nepálom

RNDr. Ján Košiar
cestovateľ a dobrodruh

Cestovateľská prednáška o prírodných fenoménoch prekrásnych himalájskych hôr a potulkách v náročných a opustených terénoch Nepálu vo výškach okolo       5 000 m n. m. Spoločne sa ponoríme do nepálskej divočiny najvyššieho pohoria sveta a jeho majestátnych osemtisícoviek. Zaznejú aj praktické rady, čo si pobaliť, kedy vycestovať a ako objavovať nám niekedy nepredstaviteľné.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu