Aktuálna ekovýchova v DAPHNE

Prednáška

Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie, skúsenosti a výzvy

18. 1. 2023 od 15:00 – 17:30 hod.

Prednášajúca: Mgr. Jana Menkynová
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava

Mimovládna organizácia DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie sa už vyše 25 rokov venuje environmentálnemu vzdelávaniu (nielen) na Slovensku. Podelíme sa s vami o skúsenosti s tvorbou výučbových programov pre školy a prezradíme, čo alebo kto nás inšpiruje pri tvorbe pomôcok a nových metodík pre pedagógov. Niektoré aktivity si budete môcť vyskúšať aj sami.

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams  
Pripojte sa o 14,55 na link: https://lnk.sk/msys

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
miestnosť B1-PLUS

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu