Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 2083
G-345