Geovedy 2021

2021/02/17 Prednáška "S geografom až po Nebeské hory"

S geografom až po Nebeské hory
Prednášajúci: Bc. Matej Čavojec

2021/03/17 Prednáška "Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia"

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

2021/04/21 Prednáška "Nebezpečné lavíny"

Nebezpečné lavíny
Prednášajúci: Mgr. Miroslav Žiak, PhD.

2021/05/12 Prednáška "Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov"

Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov
Prednášajúci: Mgr. Andrej Ruman, PhD.

2021/10/27 Prednáška "Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?"

Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?
Prednášajúci: prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

2021/12/15 Prednáška "Nórskom za polárnym kruhom"

Nórskom za polárnym kruhom
Prednášajúci: Mgr. Adam Šupčík