Prednáška "Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?"

Stretnutie Klubu učiteľov geovied spojené so zaujímavou prednáškou.

Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?

Prednáša: prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Vzťah medzi geológiou a chémiou prešiel na Slovensku dramatickými zmenami, avšak v súčasnosti ho možno charakterizovať ako dosť asymetrický v neprospech chémie. Vytláčanie informácií o anorganických surovinách prírodného pôvodu pri výuke chémie na úkor moderných syntetických látok prinieslo svoje neželané ovocie. Prednáška je prezentáciou pokusov jej autora o nenásilnú zmenu tohto stavu.  

Termín: 27. október 2021 o 14,00 - 17,30 hod., prednáška začína 14,30

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť: B1-PLUS

Na prednášku sa možno pripojiť aj on-line cez MS-TEAMS na linku: https://lnk.sk/arl8

Stretnutie sa uskutoční vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID19)!

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu