Prednáška "Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov "

Pozývame Vás na prednášku

Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov

12. 5. 2021 16:00 – 17:30 hod. online

Prednášajúci: Mgr. Andrej Ruman, PhD.

Negatívny vplyv ľudských aktivít na životné prostredie si naliehavo vyžaduje plán riadenia našich aktivít s ohľadom na udržateľnosť priaznivého životného prostredia pribežných oblastí a tým i svetového oceánu. Dierkavce, jednobunkové (prevažne) morské organizmy s vápenatou alebo aglutinovanou schránkou, patria medzi najhojnejšie zastúpené mikroorganizmy v povrchových sedimentoch morských prostredí. Sú veľmi citlivé na meniace sa podmienky prostredia, čím potenciálne poskytujú informácie o kvalite ekosystému v ktorom žijú. Štúdium dierkavcov je nezastupiteľné, pretože umožňujú početným vedeckým tímom monitorovať stav pobrežného a morského prostredia identifikáciou vplyvu znečisťujúcich látok na živé organizmy.

Online prednáška cez aplikáciu ZOOM. 

Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou.

Prihláste sa na: https://lnk.sk/gkmo

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu