Prednáška "Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia"

Pozývame Vás na prednášku

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia

17.3.2021 od 16:00 - 17:30 hod. online

Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Popularizačným spôsobom bude prezentovaný geologický vývoj a stavba Bratislavy a jej blízkeho okolia, a to ako slovenská časť (Devínske Karpaty), tak aj rakúska (Hainburské vrchy) na podklade zjednodušenej geologickej mapy. Zvláštna pozornosť bude venovaná zaujímavým geologickým lokalitám na oboch Mgr. Imrich Sládek, PhD. stranách Dunaja a tiež horninám charakteristickým pre toto územie.

Online prednáška cez aplikáciu ZOOM. 

Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou.

Prihláste sa na: https://lnk.sk/gkmo

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu