Prednáška "Nórskom za polárnym kruhom"

Nórskom za polárnym kruhom

Prednášajúci: Mgr. Adam Šupčík

Termín: 15. 12. 2021 čas 16:00 – 18:00 h
Dištančne  – cez aplikáciu MS  Teams
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou
Prihláste sa na: https://lnk.sk/dag9

Cestopisná prednáška, na ktorej priblížime dvadsaťdňový turistický pochod v nórskej divočine za polárnym kruhom. Spoločne navštívime súostrovie Lofoty, národné parky Sjunkhatten a Rago. Nórska príroda je drsná, krásna a nevyspytateľná, tak sme ju okúsili na vlastnej koži. Sever vie naozaj učarovať človeku a dokáže ponúknuť nedotknuté prírodné krásy.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave                       
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Plagát   [.pdf]   [.png]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu