Prednáška "Cesty stredoslovenskej medi"

Cesty stredoslovenskej medi

Prednášajúci: Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

Termín: 24.11.2021 15:00 - 17:30 hod.

Dištančne  – cez aplikáciu MS  Teams
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou
Prihláste sa na: https://lnk.sk/tahl
Prezenčne (OTP)  – PriF UK v Bratislave Ilkovičova 6, Bratislava, B1-322 (PLUS)

Oblasť Španej Doliny, Starých Hôr a Ľubietovej patrí historicky k najvýznamnejším Cu-Fe rudným revírom Európy. Stopy po povrchovom dobývaní medených rúd siahajú podľa posledných výsledkov archeologického výskumu až do raného eneolitu (koniec 4 tisícročia pred n. l.). V čase maximálneho rozvoja ťažby medenej rudy s obsahom Ag v 16. storočí sme boli najväčším producentom medi na svete. Export stredoslovenskej medi do rôznych kútov sveta nepriamo potvrdil aj relatívne novodobý objav päťsto rokov starého vraku portugalskej lode Bom Jesus, kde sa popri zlatých minciach a iných cennostiach našlo až 22 ton stredoslovenskej medi v podobe vyše 1 800 ks zliatkov. Od 18. storočia produkcia medi a striebra postupne klesala a začiatkom 20. storočia ťažobné aktivity zanikli úplne. Rozsiahle haldy po ťažbe sú hlavne v okolí Španej Doliny, kde tvoria jej dominantu. Bohatú históriu a objekty spojené s ťažbou prezentujú návštevníkom náučné chodníky v Španej Doline, Starých Horách i Ľubietovej.

Plagát [.pdf] [.jpg]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu