2017/12/20 Prednáška Japonsko, krajina kvetov a kameňov

Kedy: 20. 12. 2017 o 14:30 - 17:30 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, miestnosť B1-PLUS

Prednášajúci: RNDr. Viera Hojstričová, CSc.

Organizátor: Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Prednáška na krátkom priereze históriou japonských záhrad nás prevedie od ich prvopočiatkov až do dnešných dní. Zmeny záhradnej architektúry v uplynulých storočiach zdôrazní v kontexte vývoja japonskej spoločnosti, silného vplyvu náboženstva i susediacej Číny. Rozdiel medzi záhradami „západného štýlu" a japonskými záhradami je zakotvený v odlišnostiach medzi „západnou“ a „východnou" filozofiou. Krátka ukážka dvoch typicky japonských umení (aj keď vznikli v Číne) - umenie tvorby bonsajov a suiseki.

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Organizátor: Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší