2017/11/29 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Kedy: 29. 11. 2017 14:30 - 17:30 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

Organizuje: Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Premeny náboženských pomerov na Slovensku v dynamickom 20.storočí

RNDr. Juraj Majo, PhD.

Slovenská spoločnosť je z viacerých pohľadov vnímaná ako krajina s tradične
silným postavením náboženstva v spoločnosti. Pozícia a pestrosť náboženskej
scény však počas 20. storočia prešla pomerne výraznými premenami
odrážajúcich celospoločenský vývoj, často v medzinárodných kontextoch.
Dopad premien však nie je v celej krajine rovnaký, v príspevku si všimneme
odlišné geografické a spoločenské súvislosti týchto zmien s naznačením
možných súvislostí..

Alchýmia a mágia vs. veda?

RNDr. Martin Urík, PhD.

Prednáška na krátkom priereze históriou zdôrazňuje význam alchýmie a jej
vplyv na súčasnú vedu. Predstavíme achymistov ako prvých "pravedcov„, ale
aj ako klamárov, ktorých sen o premene kovov na zlato sa však splnil...ale až v
20. storočí.

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ruzekfns.uniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší