2018/01/31 Prednáška Drahé kamene ukryté v školských učebniciach

Prednášajúci: PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Kedy: 31. 1. 2018, 14:30 - 17:30 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

Drahé kamene nás často sprevádzajú pri významných životných  udalostiach. Pomerne často sa stáva, že majiteľ šperku ani nevie, aký klenot nosí, pričom jednou z úloh školy je pripraviť nás na život.
Cieľom prednášky je poskytnúť učiteľom podrobnejšie informácie o drahokamových mineráloch (drahých kameňoch), o ktorých sa dozvedá žiak z učebnice často len okrajovo. Rovnako tak uviesť aj možnosti ako  rozšírené informácie aplikovať do pedagogickej praxe.

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší