2018/03/28 Prednáška Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény

28.03.2018 od 14:30 do 17:30 hod.

PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. email: andrea.sevcovicovauniba.sk

V poslednom čase sa množia dôkazy o tom, že prostredie zohráva dôležitú úlohu pri regulácii našich génov. Je tomu skutočne tak? Akú úlohu zohráva prostredie pri vývine organizmu? Čo všetko ovplyvňuje prejav našich génov?
Na prednáške zaznejú odpovede na tieto, ale aj na iné otázky.

Organizuje

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší