Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Pozývame Vás na prednášky

19.01.2022
16:00 – 18:30 h
Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Prihláste sa na: https://lnk.sk/tkny
Prístupové údaje budú zaslané prihláseným najneskôr 1 hodinu pred prednáškou

Letokruhy - odhaľuje minulosť prírody

prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Prednáška predstaví princípy uchovania informácií v letokruhoch stromov a spôsoby ich extrakcie a hodnotenia. Spoznáme najstaršie letokruhové chronológie sveta a možnostiach ich využitia v rôznych oblastiach výskumu, napríklad archeológii, klimatológii ako aj v geomorfologickom výskume.

Divoké Nórsko - Putovanie za polárnym kruhom

Mgr. Adam Šupčík
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Preložené z decembra 2021

Cestopisná prednáška, na ktorej priblížime dvadsaťdňový turistický pochod v nórskej divočine za polárnym kruhom. Navštívime súostrovie Lofoty, národné parky Sjunkhatten a Rago. Nórska príroda je drsná, krásna a nevyspytateľná, tak sme ju okúsili na vlastnej koži. Sever vie naozaj učarovať človeku a dokáže ponúknuť nedotknuté prírodné krásy.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave                       
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu