Prednáška Drahé kamene – známe i neznáme

Drahé kamene – známe i neznáme

26. 10. 2022 15:00 – 17:30 h

PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
Gemologické laboratórium

Drahé kamene fascinujú ľudí už tisícročia. Zo začiatku človek rozpoznával drahé kamene len na základe farby. Červené kamene pokladal za rubín, modré za zafír a zelené za smaragd. Až postupom času zistil, že nie všetky červené kamene sú rubíny. Môžu to byť aj kamene, ktoré sa vyskytujú aj zriedkavejšie v prírode a sú často vzácnejšie ako spomenutý rubín. Drahé kamene preto môžeme z obchodného pohľadu rozdeliť na dve skupiny, a to tradičné (bežné), ako je napr. diamant, rubín, zafír, smaragd, akvamarín, s ktorými sa stretávame najčastejšie v klenotníckej praxi. Druhú, početnejšiu skupinu tvoria netradičné, resp. raritné drahé kamene, ako je na napr. painit, diaspor, tsavorit, diamantoid, sfalerit, zirkón. Tieto drahé kamene sa často spájajú s určitou jedinečnosťou, pričom táto jedinečnosť je najčastejšie viazaná na lokalitu (oblasť) výskytu.

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams Pripojte sa na https://lnk.sk/rar6

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu