Prednáška S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu

S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu

14.12.2022 15:00 - 17:30 hod.

RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

V prednáške sa pozrieme na históriu a súčasnosť dvoch najznámejších miest Bosny a Hercegoviny – Sarajeva a Mostaru, pripomenieme si hrdinskú históriu druhej svetovej vojny v boji na Neretve v Jablanici. Cez úchvatné kaňony riek Tara a Piva prejdeme do Čiernej Hory. V prímorskej Budve – Bečiči – Svetom Stefane budeme študovať nielen malebnosť historických uličiek, ale aj vápencovo-rohovcové útesy. Na náhornej krasovej planine navštívime nielen bývalé hlavné mesto Cetinje, ale aj najkrajšiu sprístupnenú jaskyňu v Čiernej Hore – Lipskú pećinu. Budeme sa plaviť na perle juhozápadného Balkánu, Skadarskom jazere, na hranici s Albánskom. Vychutnáme si krasovú krajinu v národnom parku Lovćen z mauzólea srbsko-čiernohorského kniežaťa, ale najmä básnika a národného buditeľa Petara II. Petrovića-Njegoša na Jezerskom vrhu. Doslova nás strhne pohľad z okraja pohoria do hlbín Boky Kotorskej, preplavíme sa trajektom do Herceg Novi...

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams   
Pripojte sa  na https://lnk.sk/jqak

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava,
miestnosť B1-PLUS

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu