Prednáška Geopark Malé Karpaty

Pozývame Vás na prednášku

20.04.2022 od 15:00 do 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams   
Pripojte sa na: https://lnk.sk/bmv7
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Jiří Vitáloš & Tomáš Fuksi
Geopark Malé Karpaty & Nezisková organizácia Barbora, Pezinok

Geoparky predstavujú územia s výskytom lokalít vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti medzinárodného významu. Každý geopark je iný, pretože každé územie oplýva iným prírodným a ľudským bohatstvom. Prednáška predstaví, aké poklady, často skryté, ukrývajú Malé Karpaty a ako ich prezentuje Geopark Malé Karpaty.


Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave                       
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu