Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kuželove semináre

Rok 2020

2020/01/14 Mitochondria of diplonemids - Nature’s treasure troves of genetic eccentricities

Prednášajúci: dr. Matúš Valach
Université de Montréal, Canada

Rok 2019

2019/05/21 What can we learn from Parkinson’s disease-related mutations?

Prednášajúci: Dominika Truban
Department of Neuroscience, Mayo Clinic, Jacksonville, USA

2019/09/17 A new link between azole resistance pathways in Candida glabrata

Prednášajúci: Prof. Scott Moye-Rowley
University of Iowa, USA

2019/11/22 Nuclear tRNA export in Trypanosoma brucei

Prednášajúci: Dr. Eva Hegedušová
Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budejovice

2019/12/09 What can fish teach us about our head?

Prednášajúci: dr. Peter Fabian
University of Southern California, Los Angales, USA