2017/06/06 Kuželov seminár - Prof. John F. Atkins

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 107. prednášku v rámci Kuželových seminárov

Prednášajúci

Prof. John F. Atkins
University College Cork  (Ireland) & University of Utah (USA)

Názov prednášky

Translational bypassing and other forms of recoding

Kedy a kde

6. júna 2017 (utorok) o 11 hod.

v miestnosti CH1-222 PriF UK

Podrobnosti o rečníkovi a prednáške môžete nájst na stránke:

www.naturaoz.org/seminare_files/John_Atkins_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskafns.uniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html