2017/11/10 Kuželov seminár - Tomáš Doležal

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 108. prednášku v rámci Kuželových seminárov

Prednášajúci

Tomáš Doležal
Jihočeská univerzita, České Budejovice

Názov prednášky

Why is our immune system selfish?

Kedy a kde

10. novembra 2017 (piatok) o 14 hod.

v miestnosti CH1-222 PriF UK

Podrobnosti o rečníkovi a prednáške môžete nájst na stránke:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Dolezal_Tomas_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html