THE MITOCHONDRIAL GENOME AS A TRANSCRIPTIONAL CONDENSATE

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

118. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Dr. Marina Feric
National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA

THE MITOCHONDRIAL GENOME AS A TRANSCRIPTIONAL CONDENSATE

ktorá sa uskutoční v utorok 20. apríla 2021 o 16:00

online, prostredníctvom GoogleMeet.

Link na miting: meet.google.com/pjt-tstf-vcr

Viac o rečníčke nájdete tu:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Marina_Feric.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html