CEREBROSPINAL FLUID BIOMARKERS AND MACHINE LEARNING HELP US UNDERSTAND BIOLOGY AND PATHOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 120. prednášku v rámci Kuželových seminárov

dr. Peter Kosa
Neuroimmunological Diseases Section, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH, Bethesda, MD, USA

CEREBROSPINAL FLUID BIOMARKERS AND MACHINE LEARNING HELP US UNDERSTAND BIOLOGY AND PATHOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS

ktora sa uskutocni 25. maja 2021 (utorok) o 16:00

ako webinar: meet.google.com/pjt-tstf-vcr

viac o prednaske a recnikovi najdete na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Kosa_Peter_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html