Ying and Yang of G-quadruplexes for genome stability

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 121. prednasku v ramci Kuzelovych seminarov:

prof. Katrin Paeschke
University Clinic Bonn, Department of Hematology and Oncology, Nemecko

Ying and Yang of G-quadruplexes for genome stability

ktora sa uskutocni 1. juna 2021 (utorok) o 16:00
ako webinar: meet.google.com/pjt-tstf-vcr

viac o prednasajucej a prednaske:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Katrin_Paeschke.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html