MECHANOCHEMICAL CROSSTALK DURING HYDRA REGENERATION

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 119. prednášku v rámci Kuželových seminárov

Dr. Charisios Tsiairis
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research Bazilej, Švajčarsko

MECHANOCHEMICAL CROSSTALK DURING HYDRA REGENERATION

4. mája 2021 (utorok) o 16:00 hod.

webinar cez GoogleMeet, link na miting: meet.google.com/pjt-tstf-vcr

viac informácií o rečníkovi nájdete na linke:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Charisios_Tsiairis.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html