2018/11/13 Kuželov seminár Nick Barton

Katedra genetiky PriF UK

Katedra biochémie PriF UK

Katedra matematickej analyzy a numerickej matematiky FMFI

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 111. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Nick Barton

Institute of Science and Technology Austria

Evolution of flower colour in snapdragons

ktorá sa uskutoční 13. novembra 2018 (utorok) o 16:00 hod.

v miestnosti CH1-222 PriF UK

Viac informácií o rečníkovi a prednáške sa môžete dozvedieť na linke:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Nick_Barton.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html