Resolving the black box of PFAS toxicity

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 124. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Dr. Samantha Hughes
Environmental Health & Toxicology Department
the Vrije Universiteit Amsterdam, Holandsko

Resolving the black box of PFAS toxicity:
Using a whole-body organism to explore and define toxic endpoints

16. marca 2023 (štvrtok) o 14:00 hod.
v miestnosti B1-501 na Prírodovedeckej fakulte UK

Viac o prednášajúcej a o prednáške:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Samantha_Hughes_F.pdf

Hostiteľkou bude doc. Andrea Ševčovičová (Katedra genetiky PriF UK)

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html