Prednáška OF FISH AND US

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 125. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Dr. Peter Fabian
Katedra experimentálnej biológie
Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita
[čerstvý držiteľ ERC Starting Grant]

OF FISH AND US

21. novembra 2023 (utorok) o 15:00 hod.
v miestnosti CH1-222 Prírodovedeckej fakulty UK

Podrobnosti o rečníkovi a prednáške nájdete na linke:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Peter_Fabian_2023.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html