2017/03/31 Kuželov seminár - Dr. Dominik Filipp

Názov prednášky: The first 30 years of T receptor signaling: Still searching for a trigger Kedy: 31.03 2017 o 13:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222


31. 03. 2017 13.00 hod.
Od: prof. Ľubomír Tomáška

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 106. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Prednášajúci

Dr. Dominik Filipp

Ústav molekulárni genetiky Akademie vied ČR, Praha

Prednáška

The first 30 years of T receptor signaling: Still searching for a trigger

Kedy a Kde

31. marca 2017 o 13:00 hod.

v miestnosti CH1-222 PriF UK.

Pozvánku s detailami o rečníkovi nájdete na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Dominik_Filipp_Pozvanka_V1.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskafns.uniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html