2016/11/23 Kuželov seminár Christina M. Laukaitos & Robert C. Karn

Názov prednášky: Found in translation: From genomics to novel gene functions Kedy: 23.11 2016 o 16:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222


23. 11. 2016 16.00 hod.
Od: prof. Ľubomír Tomáška

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 105. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Prednášajúci

Christina M. Laukaitos & Robert C. Karn
Departments of Medicine and Nutrition
University of Arizona College of Medicine, Tuscon, AZ, USA

Prednáška

ABP gene copy number variation (CNV) in wild Mus musculus populations

Kedy a Kde

23. novembra 2016 (streda) o 16:00 hod.

v miestnosti CH1-222.

Pozvánku s detailami o rečníkovi nájdete na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Laukaitis_Karn_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskafns.uniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html