G-quadruplex DNA for genetic engineering in bacteria

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na minisériu Kuželových seminárov,
ktoré sa uskutočnia v tesnom slede v piatok 22.3., resp. v utorok 26.3.2024.

G-quadruplex DNA for genetic engineering in bacteria

Kuželov seminár #127

Dr. Ján Jamroškovič
Ústav molekulárnej biológie SAV
(čerstvý navrátilec z Umea University, Švédsko)

G-quadruplex DNA for genetic engineering in bacteria
22. marec 2024 o 13:30 v CH1-222 PriF UK
viac: http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Jamroskovic_Jan_2024.pdf

From Cnidarians to other creatures: Investigating the principles of building animal bodies

Kuželov seminár #128:

Dr. Jaroslav Ferenc
European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Nemecko

26. marec 2024 (utorok) o 16:30 v CH1-222 PriF UK
viac: http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Ferenc_Jaroslav_2024.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html