Prednáška BacPROTACs - Antibiotics of the future?

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 126. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Dr. Tim Clausen
Research Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria

BacPROTACs - Antibiotics of the future?

23. februára 2024 (piatok) o 13:30
v miestnosti CH1-222 Prírodovedeckej fakulty UK

Podrobnosti o rečníkovi a prednáške nájdete na linke:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Clausen_Tim_2024.pdf


Pre doktorandky a doktorandov bude hneď po seminári neformálne stretnutie s rečníkom (v miestnosti CH1-222).

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html