Mitochondria on the move: From horizontal mitochondrial transfer to liver regeneration

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 129. prednášku v rámci Kuželovych seminárov.

Prof. Jiří Neužil
Griffith University, Southport, Australia & Biotechnologický ústav AV ČR

Mitochondria on the move: From horizontal mitochondrial transfer to liver regeneration

v piatok 17. mája 2024 o 13:30 v CH1-222 PriF UK

Viac o rečníkovi a prednáške:
http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Neuzil_Jiri_2024.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html