From Cnidarians to other creatures: Investigating the principles of building animal bodies

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na prednášku (Kuželov seminár #128)

From Cnidarians to other creatures: Investigating the principles of building animal bodies

Dr. Jaroslav Ferenc
European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Nemecko

26. marec 2024 (utorok) o 16:30 v CH1-222 PriF UK
viac: http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Ferenc_Jaroslav_2024.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html