Prednášky

2018/02/28 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied28. 02. 2018

Aké horniny sú na Marse? Čo je nové v náučných chodníkoch na Slovensku 28.02.2018 14:30 - 17:30 hod. v miestnosti B1-PLUS

2018/01/31 Prednáška Drahé kamene ukryté v školských...31. 01. 2018

Kedy: 31. 1. 2018, 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS Prednášajúci: PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

2018/01/25 Paleoklub prednáška o geologickej exkurzii v...25. 01. 2018

25.01.2018 o 18:15 hod v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie PriF UK

2018/01/24 Seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie24. 01. 2018

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties, Kedy: 24.01.2018 o 14:00 hod. Kde: v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

2017/12/20 Prednáška Japonsko, krajina kvetov a kameňov20. 12. 2017

Kedy: 20. 12. 2017 o 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, miestnosť B1-PLUS Organizátor: Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri...

2017/12/15 Prednáška Study of the Serbian natural...15. 12. 2017

15.12.2017 o 10:00 hod. v miestnosti CPS Prednášajúci: Prof. Nevenky Rajič, PhD. z Fakulty technológie a metalurgie Univerzity v Belehrade

2017/12/13 Paleoklub prednáška "Geológia - technické...13. 12. 2017

13.12.2017 o 18:15 hod. v miestnosti G-203, Prednáša: Ing. Milan Jakubček

2017/12/12 Prednáška o ochrane lesov12. 12. 2017

12.12.2017 o 16:40 hod., PriF UK v miestnosti B1-301, Prednáška Ing. Juraja Lukáča, náčelníka lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Organizuje Katedra ekológie...

2017/12/12 Seminár na katedre fyzikálnej a teoretickej...12. 12. 2017

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace. 12.12.2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

2017/10/07-08 Výpočtová štatistika a prehliadka prác...07. 12. 2017

7.- 8.12.2017 od 9:00 hod. v priestoroch našej fakulty (štvrtok miestnosť AMOS, piatok CPS+) Organizátori: Katedra Humánnej geografie a demografie PriF UK,...

Správy od 1 do 10 z 140