Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Školenie BOZP - biologické faktory18. 09. 2020

Dňa 18.9.2020 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. Školenie pre zamestnancov a doktorandov, ktorí prichádzajú do styku s biologickými...

Školenie BOZP - nebezpečné chemické látky17. 09. 2020

Dňa 17.9.2020 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. Školenie pre zamestnancov a doktorandov, ktorí prichádzajú do styku s...

REGULATION OF EPITHELIAL DEVELOPMENT BY MEMBRANE-ANCHORED...19. 05. 2020

Prednáška sa uskutoční 19. mája 2020 o 15:00 online cez GoogleMeet

Odborný seminár Katedry mikrobiológie a virológie03. 04. 2020

3.4.2020 o 12.20 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1. Virulenčné faktory vírusu kliešťovej encefalitídy počas prenosu kliešťami. Prednášajúci: RNDr. Juraj...

Odborný seminár Katedry mikrobiológie a virológie 06. 03. 2020

6.3.2020 o 12.20 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1. Absolventi PRIF UK a ich uplatnenie v lekárskej mikrobiológii Prednášajúci: RNDr. Ján Predný,...

Prečo by sme mali spoznávať svet03. 03. 2020

Kedy: 3.3.2020 o 17:30 hod. Kde: PRIF UK, miestnosť B1-301; Prednášajúci: prof. MUDr. VLADIMÍR KRČMÉRY, DrSc., Dr.h.c, rektor VŠZaSP Sv. Alžbety, lekár,...

Kurz morskej ekológie a oceánografie03. 03. 2020

3.-5.3.2020; Začiatok bude 3.3.2020 o 9:30 hod., Katedra geológie a paleontológie, miestnost G-22

Prednáška Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka26. 02. 2020

26.02.2020 od 14:30 do 16:00 hod. miestnosť B1-Plus; Prednášajúci: RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Okolo Annapurny - rozprávanie o Nepále18. 02. 2020

18.2.2020 o 19:00 hod. (tradične CH1-2 na Prif UK) Martin Sabo porozpráva o cestovaní po Nepále

Global Women´s Breakfast12. 02. 2020

12.02.2020 o 9:00 hod. v miestnosti CH2-401

Správy od 1 do 10 z 303