Nuclear tRNA export in Trypanosoma brucei

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 114. prednasku v ramci Kuzelovych seminarov:

Prednášajúci: Dr. Eva Hegedušová
Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budejovice

Nuclear tRNA export in Trypanosoma brucei

22. novembra 2019 (piatok) o 14:00 v miestnosti CH1-222 PriF UK.

Detaily o prednaske mozete najst na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Eva_Hegedusova_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html