Mitochondria of diplonemids - Nature’s treasure troves of genetic eccentricities

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 116. prednášku v rámci Kuželových seminárov

dr. Matúš Valach
Université de Montréal, Canada

Mitochondria of diplonemids - Nature’s treasure troves of genetic eccentricities

v piatok 13. decembra 2019 o 14:00 v miestnosti CH1-222

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Matus_Valach_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html