Projekcia filmu spojená s diskusiou o osude Karpatských Nemcov na Slovensku

Diskusné fórum v rámci cyklu kultúrnych občasníkov

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 12. diskusné fórum v rámci cyklu kultúrnych občasníkov:

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky, Filozofická fakulta UK

SMUTNÉ JAZYKY
Projekcia filmu spojená s diskusiou o osude Karpatských Nemcov na Slovensku

Čas a miesto: 12. december 2019 (štvrtok) o 17:00 v miestnosti B1-501 PriF UK

Viac o akcii a hlavnom aktérovi nájdete na linke:

http://www.biocenter.sk/culture_files/Jozef_Tancer_Pozvanka.pdf

Trailer k filmu: https://vimeo.com/280105276

http://www.biocenter.sk/culture.html

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK