What can we learn from Parkinson’s disease-related mutations?

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vas pozyvaju na 112. prednasku v ramci Kuzelovych seminarov:

What can we learn from Parkinson’s disease-related mutations?

Prednášajúci: Dominika Truban

Department of Neuroscience, Mayo Clinic, Jacksonville, USA

Kedy: 21. maja 2019 (utorok) o 13:00 h

Kde: v miestnosti CH1-222 PriF UK

Detaily o prednaske mozete najst na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Truban_Dominika_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra biochémie PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html