2015/03/13 Kuželov seminár prof. Gottfried Schatz

Názov prednášky: "From little science to Big Science" Kedy: v piatok 13. marca 2015 o 14:30 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS


13. 03. 2015 15.30 hod.
Od: Dr. Jozef Nosek

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 100. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

**********************************************

prof. Gottfried Schatz

University of Basel, Switzerland

From little science to Big Science

**********************************************

Kedy: v piatok 13. marca 2015 o 14:30 hod.

Kde: v prezentačnom centre AMOS

**********************************************

Bližšie informácie

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Gottfried_Schatz_Pozvanka.pdf

**********************************************

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA viď:

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html

**********************************************

Za organizátorov:

Dr. Jozef Nosek
Department of Biochemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynska dolina CH-1
842 15 Bratislava 4
Slovak republic

-----------------------------------------------------
Phone: +421-2-60296-402 (office)
              +421-2-60296-536 (lab)
Fax:      +421-2-60296-452
E-mail:  jozef.nosekfns.uniba.sk
Url:       http://www.biocenter.sk/jn.html