REGULATION OF EPITHELIAL DEVELOPMENT BY MEMBRANE-ANCHORED SERINE PROTEASES

Kuželov seminár

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vas pozyvaju na 117. prednasku v ramci Kuzelovych seminarov:

Dr. Roman Szabo
Proteases and Tissue Remodeling Section, National Institute of Dental and Craniofacial Research
National Institutes of Health, Bethesda, USA

REGULATION OF EPITHELIAL DEVELOPMENT BY MEMBRANE-ANCHORED SERINE PROTEASES

Prednaska sa uskutocni 19. maja 2020 o 15:00 online cez GoogleMeet:

https://meet.google.com/gtw-vgjz-xsc

Prosim, pre zlepsenie prenosu signalu si po pripojeni si vypnite mikrofon a kameru.

Otazky bude mozne klast cez Chat.

Viac informacii o recnikovi a anotaciu prednasky najdete na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Roman_Szabo_F.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html