2016/05/18 Kuželov seminár Dr. Andrea Pauli

Názov prednášky: Found in translation: From genomics to novel gene functions Kedy: 18. mája 2016 (streda) o 14:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222


18. 05. 2016 14.00 hod.
Od: prof. Ľubomír Tomáška

Katedra genetiky PriF UK

a katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 104. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Prednášajúci

Dr. Andrea Pauli

The Research Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria

Prednáška

Found in translation: From genomics to novel gene functions

Kedy a Kde

18. maja 2016 (streda) o 14:00 hod.

v miestnosti CH1-222

Pozvánku s detailami o rečníkovi nájdete na:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Andrea_Pauli_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskafns.uniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html