Biely, béžový a hnedý tuk - keď na farbe záleží

Kuželov seminár

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK

Katedra genetiky PriF UK

a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 123. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

Dr. Miroslav Baláž
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

Biely, béžový a hnedý tuk - keď na farbe záleží

ktorá sa uskutoční 28. apríla 2022 (štvrtok) o 14:00
v miestnosti B1-322 (CPS+), Prírodovedecká fakulta UK

Kontakt: 

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., 
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Kuželove semináre na fakultnej stránke

O Kuželových seminároch a ďalších aktivitách o.z. NATURA

http://www.naturaoz.org/seminare.html

http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html

http://www.naturaoz.org/NATURA.html

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg1]   [.jpg2