Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačné skúšky Online

Pokyny pre komisie

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

02.06.2020

Dizertačná skúška v študijnom programe Petrológia
Dátum: 2.6.2020 o 9:30 hod.
Doktorandka: Maria Maraszewska, MSc.
Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Geochemical and petrological approach in granite research
Zabezpečuje: doc. Mgr. Martin Ondrejka PhD., Katedra mineralógie a petrológie
Email:  martin.ondrejkauniba.sk
Online pripojenie