Dizertačné skúšky Online

Obhajoba dizertačnej práce

Pokyny pre komisie

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.